Обавјештење – припремна настава и испити – септембарски рок 2023

Завод за образовање одраслих обавјештава kандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање звања инструктора вожње моторних возила број 07/5.4.2/248-5-28/23 од 05.09.2023. године, да ће припремна настава и испити бити одржани у просторијама Испитног центра за полагање возачких испита у Бањалуци, Ђуре Даничића број 2. Кандидати могу локацију Испитног центра погледати на страници Завода за образовање одраслих http://www.mpoo.org/?page_id=414.Списак пријављених кандидата се налази у Прилогу 1 овог обавјештења

Јавни позив за лиценцирање 20.09.2023.године

Завод за образовање одраслих расписује:
Јавни позив за пријаву кандидата за полагање испита за стицање лиценце:

  1. Предавача теоретске наставе
  2. Испитивача из теоретског дијела испита
  3. Испитивача из управљања моторним возилом

Семинар у Добоју, септембар 2023.године

Обавјештавамо вас да Саобраћајни факултет Добој, уз сагласност Завода за образовање одраслих Републике Српске, дана 30.09.2023. године на Саобраћајном факултету у Добоју организује Стучно усавршавање по темама „Индикатори безбједности саобраћаја у Републици Српској у служби обуке кандидата за возаче“ и „Управљање под дејством алкохола и значај кориштења пасивних система заштите код младих возача“ за инструкторе, лиценциране предаваче теоретске наставе, испитиваче теоретског дијела испита и испитиваче из управљања моторним возилом.

Јавни позив за стицање звања инструктора вожње моторних возила

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА септембар 2023.године

Припремна настава и испити ће бити одржани према сљедећем:
– Припремна настава: у периоду од 09. до 13.10.2023. године.
– Испити:

  • Први испитни рок: од 30.10. до 01.11.2023. године
  • Други испитни рок: од 06.11. до 08.11.2023. године
  • Трећи испитни рок: од 13.11. до 15.11.2023. године

Одгађање припремне наставе 10.05.2023.године

Instruktor

Завод за образовање одраслих обавјеђтава кандидате који су се пријавили на Јавни позив за стицање звања инструктора вожње моторних возила број 07/5.4.2/248-5-18/23 од 11.04.2023. године, да се због малог броја пријављених кандидата припремна настава одгађа…